วรรณคดี อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม วิชา ภาษาไทย
เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
…………………………………………
คำสั่ง ให้นักเรียนรวบรวมการถอดความ เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง โดยจัดทำเป็นรายงานให้สมบูรณ์ ประกอบด้วย
๑. ปก
๒ คำนำ
๓ สารบัญ
๔ เนื้อหาถอดความ อิเหนา
๕ คำศัพท์(ยาก) และความหมาย จำนวน ๕๐ คำ (อยู่ในหนังสือเรียน)
๖ แบบฝึกหัด
๗ หนังสืออ้างอิง

แบบฝึกหัด มีดังนี้
๑. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระราชนิพนธ์อิเหนาเพื่อวัตถุประสงค์ใด
๒. เหตุใดจึงกล่าวว่าเนื้อหาในบทละคร เรื่อง อิเหนา สะท้อนภาพของสังคมไทย
๓. แนวคิดสำคัญของบทละคร เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง คืออะไร
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างคำประพันธ์ประกอบ
๔. ประเพณีใดของกษัตริย์วงศ์เทวัญที่ก่อให้เกิดปมปัญหาของตัวละครในเรื่อง อิเหนา และนักเรียนเห็นด้วยกับประเพณีดังกล่าวหรือไม่
๕. สาเหตุสำคัญที่ทำให้อิเหนาตัดสินใจไปช่วยรบที่เมืองดาหาคืออะไร อิเหนาจะไม่เดินทางไปได้หรือไม่ อธิบายแสดงเหตุผล
๖. สิ่งใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้วิหยาสะกำสิ้นชีวิต และนักเรียนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักคล้ายกับวิหยาสะกำหรือไม่ จงอภิปราย
๗. อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของบิดากับบุตรคู่ต่อไปนี้และยกตัวอย่างคำประพันธ์ประกอบ
๗.๑ ท้าวกะหมังกุหนิง – วิหยาสะกำ
๗.๒ ท้าวกุเรปัน – อิเหนา
๗.๓ ท้าวดาหา – บุษบา
๘. วิเคราะห์แนวคิดในคำประพันธ์ต่อไปนี้ และยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดนั้นจากประสบการณ์ของตนเอง ดังนี้

๘.๑ พี่ดังพฤกษาพนาวัน จะอาสัญเพราะลูกเหมือนกล่าวมา
๘.๒ แล้วว่าอนิจจาความรัก พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้ำไหล
ตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไป ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา
๘.๓ อันชิงนางอย่างนี้ไม่ผิดธรรม์ ธรรมเนียมนั้นมีแต่บุราณมา
๘.๔ สุดแต่ว่าจิตพิสวาส ก็นับเป็นวงศ์ญาติกันได้
๘.๕ ครั้งนี้ควรหรือมาพินาศ เบาจิตคิดประมาทไม่พอที่
เพราะรักบุตรสุดสวาทแสนทวี จะทัดทานภูมีไม่เชื่อฟัง
๙. ศิลปะการประพันธ์ที่ปรากฏในบทละครเรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง มีอะไรบ้าง เขียนจำแนกประเภทและยกตัวอย่างคำประพันธ์จากเรื่อง

Advertisements

เกี่ยวกับ krucard

เป็นครูภาษาไทย ปัจจุบัน ปี2555 สอนที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย ปี 2538 และปี 2540 เคยสอนโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จ.พิจิตร และโรงเรียนศรีนคร จ.สุโขทัย
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s